Reklamespot for MyPlanet. Et fuldt oplyst stadion. For at få den rigtige effekt med skygger og kontrast på Jakob Poulsen, måtter vi skrue ned for stadionlyset og skrue op for det lys, vi selv medbragte.