22 39 34 90 mikael@clickfilm.dk

Handelsbetingelser

Alle priser beskrevet på websitet  er ex moms og transportomkostninger (kørt kilometer efter statens takst).

Alle film leveres inklusive en gratis retterunde. Rettelser herefter afregnes pr timepris.

Den færdige film leveres via wetransfer og skal downloades inden fem dage.

Ved produktioner over kr 30.000 betales i to rater. 1. Rate efter første optagelse, 2. Rate ved endelig levering.

Click Film Aps gemmer virksomhedens rå-optagelser men har ikke ansvar for at materialet er til evig rådighed. Ønskes råoptagelser udleveret laves særskilt aftale om dette.

 

 

Persondatapolitik

Vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med:

* Udarbejdelse af tilbud på serviceydelser hos Click Film Aps

* Fakturering

 

Formålet med indsamlingen er:

* Formål: At levere produkter og ydelser samt opfylde garanti forpligtelser og service i denne forbindelse.

Vi indsamler følgende oplysninger om dig:

* Navn, Firmanavn, firma adresse, e-mail, telefonnummer, CVR- nummer

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:

* Bogføringsloven, Kapitel 5 – krav om opbevaring af regnskabsmateriale i 5 år.

Opbevaring af dine personoplysninger:

* Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på kontakten til dig stadigvæk er relevant i forhold til vores relation.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Nyhedsbrev

Alle skal give samtykke til at modtage e-mails fra Click Film. Ønsker du ikke længere at modtage e-mail fra Click Film, kan du unsubscribe i e-mail.