Carsten Guldhammer er direktør i Mileage Book A/S, der har udviklet et smart redskab til at registrere medarbejderes kørsel i virksomheder. Et tryk på en knap, når man starter og slutter sin køretur og fri for en masse bøvl.

Mileage Book A/S begyndte at bruge kundecases på video sidste år. I dag er deres videocases at finde på landingpages, LinkedIn og alle mulige andre steder, hvor virksomheden møder potentielle kunder:

“De videocases er helt sikkert med til at skaffe os kunder og har været en del af vores vækst. Kundecases er en vigtig del af vores kunders salgsrejse. Filmene er med til at opbygge tillid”, siger direktør, Carsten Guldhammer.

Han fortæller, at de er igang med at lave landingpages og kundecases for hver enkelt branche, de er repræsenteret i. Som den her for internetvirksomheden Waoo:

Baggrundsinfo:

Den her kundecase blev optaget på godt to timer ude hos Waoo. Tre dage efter havde Carsten Goldhammer et udkast til en film, som han sendte til godkendelse hos Waoo.

Om at komme i gang med videocasen hos Waoo, siger han:

“Det var også let at overtale dem til at sige ja. Vi sendte bare et eksempel på en af de tidligere kundecases, så de kunne se, hvad de gik ind til. Så sagde de hurtigt ja, og vi aftalte en dato”.

Den virkelige værdi for Carsten Guldhammer ligger i, at det nu er lettere for nye potentieller kunder at se, hvordan Mileage Book bliver brugt:

“Det er meget lettere at skaffe nye kunder i en branche, når man har en videocase. Det gør, at de meget lettere kan se sig selv bruge vores produkt. De kan se, hvad det er, Mileage Book kan hjælpe dem med”, siger Carsten Guldhammer.

  • Vil du også ha lettere ved at skaffe nye kunder i forskellige brancher?
  • Vil du hjælpe dine kunder til at se sig selv bruge jeres produkt/løsning?

Så lad os trille en tur ud til jeres kunde, tænde for kameraet, stille de rigtige spørgsmål og vende hjem med en brandvarm kundecase til dig.

Se eksempler på kundecases her

Ring på 22393490 for snak om processen og, hvordan vi kommer i gang.

De bedste hilsner

Mikael Johnsen

PS: Hent guide til videoproduktion her